เปรียบเทียบประกันภัยชั้น 2+ และ ชั้น 2 

ประกันรถยนต์เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการปัญหาเมื่อรถยนต์หรือเราเกิดอุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไม่คาดคิด การคุ้มค่าของประกันจึงสำคัญมากสำหรับผู้ใช้รถอย่างเราๆ บางคนไม่อยากเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงนักแต่ต้องการความคุ้มครองที่พอเหมาะหรือตอบโจทย์ชีวิต จึงเกิดทางเลือกในการเลือกทำประกันมากมาย บางคนเลือกทำประกันชั้น 1 เพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองทุกอย่างตั้งแต่ชีวิตและทรัพย์สินเราและคู่กรณี บางคนเลือกมองประกันชั้นอื่นๆ ในบทความนี้เราจะพูดถึงประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่หลายท่านกำลังมองหา 

ก่อนอื่นขอยกการคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วน มากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

1.คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3 .คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  1. คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

ประกันรถยนต์ 2 คืออะไร

ประกันรถยนต์ 2 จัดเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 เป็นแบบคุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาใช้งานขึ้นมาในภายหลัง แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบประกัน 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 ซึ่งประกันชั้น  2เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์  แต่ไม่มีความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์เรา 

ส่วน ประกันรถยนต์ 2+ ที่คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย  คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

– คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก 

– คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ที่สำคัญคือ ประกันรถยนต์ 2+  กรณีชนกับยานพาหนะทางบกของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5  คือ 1. ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2. ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์ 2+ มีความแตกต่างกับประกันชั้น 2 ตรงที่เพิ่มการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แสนรักของเราเข้าไว้ด้วยนั่นเองครับ

About John

John Miller: John, a seasoned business journalist, offers analytical insights on business strategy and corporate governance. His posts are a trusted resource for executives and business students alike.
View all posts by John →